forbot
TOV PІK
+38 (0800) 21-88-21
  • TOV PІK
  • Danh mục hàng
  • Băng dính xây dựng

Băng dính xây dựng

Băng keo dính
Đang có sẵn 
13 UAH
Nhóm: Băng keo dính
Băng keo dính
Đang có sẵn 
27 UAH
Nhóm: Băng keo dính
Băng keo dính
Đang có sẵn 
22 UAH
Nhóm: Băng keo dính
Băng keo dùng cho sơn quét
Đang có sẵn 
15 UAH
Nhóm: Băng keo dùng cho sơn quét
Băng keo dùng cho sơn quét
Đang có sẵn 
12 UAH
Nhóm: Băng keo dùng cho sơn quét
Băng keo dùng cho sơn quét
Đang có sẵn 
8.55 UAH
Nhóm: Băng keo dùng cho sơn quét
Băng keo dùng cho sơn quét
Đang có sẵn 
8.50 UAH
Nhóm: Băng keo dùng cho sơn quét
Băng keo dùng cho sơn quét
Đang có sẵn 
7 UAH
Nhóm: Băng keo dùng cho sơn quét
Băng keo dính
Đang có sẵn 
31 UAH
Nhóm: Băng keo dính
Băng keo dính
Đang có sẵn 
10 UAH
Nhóm: Băng keo dính
Băng keo dính
Đang có sẵn 
4 UAH
Nhóm: Băng keo dính
Băng keo dính
Đang có sẵn 
23 UAH
Nhóm: Băng keo dính
Băng keo dính
Đang có sẵn 
60 UAH
Nhóm: Băng keo dính

Mô tả

Giá sốt trên Băng dính xây dựng tại Voznesensk (Ukraina) từ công ty TOV PІK. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.