forbot
TOV PІK
+38 (0800) 21-88-21
  • TOV PІK
  • Danh mục hàng
  • Dụng cụ dùng cho công việc trát hoàn thiện

Dụng cụ dùng cho công việc trát hoàn thiện

Máy nghiền xây dựng
Đang có sẵn 
17 UAH
Nhóm: Máy nghiền xây dựng
Dây dọi để trát vữa
Đang có sẵn 
5.70 UAH
Nhóm: Dây dọi để trát vữa
Dây dọi để trát vữa
Đang có sẵn 
6.80 UAH
Nhóm: Dây dọi để trát vữa
Dây dọi để trát vữa
Đang có sẵn 
6.85 UAH
Nhóm: Dây dọi để trát vữa
Dây dọi để trát vữa
Đang có sẵn 
8.25 UAH
Nhóm: Dây dọi để trát vữa
Máy nghiền xây dựng
Đang có sẵn 
39.30 UAH
Nhóm: Máy nghiền xây dựng
Máy nghiền xây dựng
Đang có sẵn 
56.10 UAH
Nhóm: Máy nghiền xây dựng
Máy nghiền xây dựng
Đang có sẵn 
83.80 UAH
Nhóm: Máy nghiền xây dựng
Máy nghiền xây dựng
Đang có sẵn 
43.90 UAH
Nhóm: Máy nghiền xây dựng
Máy nghiền xây dựng
Đang có sẵn 
31.70 UAH
Nhóm: Máy nghiền xây dựng
Bàn chà và nửa chà dùng trát tường
Đang có sẵn 
41 UAH
Nhóm: Bàn chà và nửa chà dùng trát tường
Thước dàn bằng hồ vữa
Đang có sẵn 
173.20 UAH
Nhóm: Thước dàn bằng hồ vữa
Thước dàn bằng hồ vữa
Đang có sẵn 
311.80 UAH
Nhóm: Thước dàn bằng hồ vữa
Thước dàn bằng hồ vữa
Đang có sẵn 
259.20 UAH
Nhóm: Thước dàn bằng hồ vữa
Máy nghiền xây dựng
Đang có sẵn 
14 UAH
Nhóm: Máy nghiền xây dựng

Mô tả

Giá sốt trên Dụng cụ dùng cho công việc trát hoàn thiện tại Voznesensk (Ukraina) từ công ty TOV PІK. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.