forbot
TOV PІK
+38 (0800) 21-88-21
  • TOV PІK
  • Danh mục hàng
  • Tấm mùn gỗ ép, xơ gỗ ép và các loại khác

Tấm mùn gỗ ép, xơ gỗ ép và các loại khác

Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
303.50 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
260 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
298.45 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
666.50 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
532 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
454.50 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
363.50 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
323.15 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
291.15 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
258.95 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
453.50 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
543 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
663 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Chính
Đang có sẵn 
633 UAH
Nhóm: Chính
Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB
Đang có sẵn 
363.50 UAH
Nhóm: Tấm gỗ dăm bào định hướng OSB

Mô tả

Giá sốt trên Tấm mùn gỗ ép, xơ gỗ ép và các loại khác tại Voznesensk (Ukraina) từ công ty TOV PІK. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.